EN

Çevre Politikası

Yönetim kurulu üyelerinden başlayarak en alt seviyeye kadar tüm firma çalışanları, görev yerlerinde ve kapsamları içerisinde “Çevre Yönetimi” sisteminin yüksek standartlarının sağlanmasında aktif görev alacaktır.

Tüm çalışanların ve altyüklenicilerin, firma çevre yönetimi sistemi gerekliliklerini yerini getirmeleri ve sisteme bağlı kalmaları zorunlu tutulacaktır.

Tüm çevre yönetimi sistemi ve politikası yılda bir kereden az olmamak kaydıyla gözden geçirilecektir.

Yönetim kurulu bu politikanın tüm faaliyetler boyunca etkin bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda tam destek vererek katkı sağlayacaktır.

22 Yapı Tasarım; aktiviteleri sırasında çevreye olumsuz etkileri olabilecek riskleri minimize ederek, sürdürülebilir inşaat faaliyetlerinde bulunmayı taahhüt eder.

Sunmuş olduğu tüm hizmetler süresince, doğal hayatın, kültürel yapının ve çalışma alanının iyileştirilmesi ile yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla aşağıdaki prensipler ve kontrol yöntemlerini sağlayacağını taahhüt etmektedir.

  • Çevre kirliliğinin önlenmesi için gerekli bütün tedbirler alınacaktır.
  • Çevre yönetimi sisteminin yürürlükteki yasal mevzuat ile diğer direktiflere uyumlu ve uygulanabilir nitelikte olması sağlanacaktır.
  • Çevre yönetimi sisteminin sürekli ilerleyişi, çevre faktörleri, hedeflerinin belirlenmesi ve gözden geçirilmesi ile gerçekleşecektir.
  • Çevre politikasının hayata geçirilmesi için gerekli materyal, kaynaklar ve ilave insan gücü sağlanacaktır.
  • Hammadde kullanım miktarları ile üretiminden kaynaklanan atıklar denetlenerek mümkün olan en az miktara indirilecektir.
  • Verimli  eğitimler  ile  personelin  çevre  duyarlılığı  arttırılacaktır.
  • Diğer çalışanlar ve alt yüklenicilerin 22 Yapı Tasarım Çevre politikası ile prosedürlerine bağlı, tam uyumlu ve iletişim içerisinde olması sağlanacaktır.
  • Etkin eğitim ve pratik uygulamalar ile çalışanların çevre duyarlılığı izlenecektir.
  • Faaliyetlerimiz sırasında işverenler ile yakın diyaloglar içerisinde bulunularak, işverenlerin çevre politikaları ve prosedürleri ile uyum içerisinde çalışılacaktır.
  • Çevre politikamızın, etkin iletişim yolları ile tüm çalışanlarımıza, altyüklenicilere, işverene ve diğer ilişkili kurum ile kuruluşlara duyurusu yapılarak, istendiğinde ulaşılabilir olması sağlanacaktır.