EN

İş Sağlığı ve Güveliği Politikası

Yönetim kurulu üyelerinden başlayarak en alt seviyeye kadar tüm firma çalışanları, görev yerlerinde “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” yönetim sisteminde yüksek standartlarının sağlanması için aktif görev almaktadırlar.

Tüm çalışanların ve anlaşmalı alt yüklenicilerin, firma “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” yönetim sistemleri gerekliliklerini yerini getirmeleri ve sisteme bağlı kalmaları zorunlu tutulmuştur.

Tüm yönetim sistemleri ve politikaları yılda bir kereden az olmamak kaydıyla gözden geçirilecektir.

Yönetim kurulu bu politikanın tüm faaliyetler boyunca etkin bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda tam destek vererek katkı sağlayacaktır.

22 Yapı Tasarım; sunmuş olduğu tüm hizmetlerde, iş güvenliği - işçi sağlığı riskleri ve çevre faktörlerinin olumsuz etkilerinin minimize edilerek, kabul edilebilir sınırlar içerisinde tutulmasını aşağıda belirtilen prensipler ve kontrol yöntemleri ile sağlanacağını taahhüt etmektedir.

 • 22 Yapı Tasarım iş tanımı; işleri verimli, kaliteli, çevreye saygılı, güvenli ve sağlıklı yapmaktır. Bu yüzden tüm 22 Yapı Tasarım mensuplarının ve altyüklenicilerinin, “sıfır kaza” hedefini ayrıca işçinin, işin ve çevrenin korunmasını “yaşam tarzı” olarak benimsemesi teşvik edilecektir.
 • İşverenler ile yapılan kontrat şartlarına, çalışılan ülkenin yasal düzenlemelerine, uluslararası standartlar ile tüm kurallara uyularak, sistematik ve yaratıcı yönetim yaklaşımı benimsenecektir.
 • Kendi çalışanlarımıza ve alt yüklenicilerimizin çalışanlarına ortak sorumluluk anlayışıyla güvenli bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Tüm çalışanlarından sağlanmış olan standartları muhafaza etmeleri ve iyileştirme yönünde çalışmaları beklenecektir.
 • Sadece uygulama aşamalarında değil; tasarım, mobilizasyon, kamp yönetimi de dahil olmak üzere projenin tüm safhalarında, çalışılan ülkenin kanunlarına uyarak “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” kurallarına en yüksek seviyede hassasiyet ve öncelik verilecektir.
 • “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” yönetim sistemlerinin çalışan katılımıyla gelişeceği prensibiyle, sistemlerin performansı zincirleme sorumlulukla takip edilecektir.
 • Tüm taraflarla etkin iletişim kanalları kurulacaktır.
 • Tüm çalışanların, ziyaretçilerin ve sivil vatandaşların, sağlık, güvenlik ve emniyetinin sağlaması amacı ile çevrenin korumasının ön planda tutulabilmesi için gerekli kaynaklar temin edilecektir.
 • Tüm çalışanlarda gerekli “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” bilinci oluşturulacak ve geliştirilmesi desteklenecektir.
 • Tüm faaliyetlerde “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” açısından riskler göz önünde bulundurulacak ve alınacak tedbirlerle bu riskler kabul edilebilir seviyeye indirilecektir.
 • Kayıpların önlenmesi, çevre ve çalışan sağlığının korunması için “İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre” yönetim sisteminin performansı takip edilerek, kontrol ve denetlemeler ile sürekli iyileştirilecektir.
 • Taahhüdünü üstlendiği projelerde, tasarım aşamasından başlayarak doğal kaynakları verimli kullanan ve daha az atık üreterek çevrenin korumasını gözeten teknolojilerin kullanılmasını tercih etmek,
 • Atıkların geri kazanımı ve yeniden kullanımı teşvik edilecektir.
 • Yapılan her faaliyetin çevre üzerinde bir etkisi olduğu bilinciyle, çalışılan çevrede doğal hayatla uyumlu çalışma yöntemleri benimsenecektir.