EN
Kalite Politikamız
 
22 Yapı Tasarım olarak ana prensibimiz; Kalite amaç ve hedefleri doğrultusunda, işverenlerimize yüksek standartta ve belirlenen süre içerisinde hizmet sağlamaktır. 
 
Şirket kalite politikası aşağıdaki değerleri esas alır;
 
  • Müşteri memnuniyetini garanti etme, mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlama, müşteri talep ve gereksinimleri ile aynı noktada buluşma ve beklentileri karşılamak için çaba gösterme,
  • Taahhüdü altında bulunan işleri, kontrat gereksinimlerine uygun olarak ilgili mevzuat ve standartlara göre yürütmek,
  • İşveren gereksinimlerini karşılamak üzere, kaliteli ve nitelikli, mühendislik, hizmetleri kapsamında imalat sağlamak,
  • Tamamladığımız projelerdeki bilgi birikim ve tecrübelerimizi yeni gerçekleştireceğimiz projelere aktarmak,
  • Çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini güvence altına almak, mesleki hastalık ve yaralanmalardan korumak,
  • Firmanın insan kaynaklarını, mali gücü ve kazanılan tecrübelerini korumak,
  • Hedeflerimize ulaşmak üzere çalışanlarımızın teknik ve kişisel yeteneğini artırmak,
  • İşverenlerimiz, iş ortaklarımız ve ilgili iştirakçiler ile olan işbirliği ve iletişimi en yüksek seviyede sürdürmek,
  • Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini geliştirmek.